Zamykání
Doubravy
2023

Letošní XXXII. ročník Zamykání Doubravy se koná 28. října 2023

Podrobný program

Říjen 28, 2022

Sobota

od 10:00 prezence pod Pařížovskou přehradou

10:30 se otevírají výpusti VD Pařížov

11:00 nalodění posádek
– volné splutí (WWI-WWII) – 10.2 km
– zastávka Mladotice (doplnění energie)
– zastávka „Martin“ (dovádění ve vlnách)
– sjezd do Ronova n/D, tur. splutí mládeže a dětí Ronov – Žleby (ZW-B) – 6 km
– možnost přespání do neděle

Říjen 28, 2022

Splavné

Splavné na ZD 2023 je 50kč/den.
Mládež do 15-ti let má splavné zdarma

Stále častěji slýcháme názory lidí, kteří se pohoršují nad placením polatku na vodáckých akcích pod názvem „splavné“.
Vysvětlení proč se tento poplatek vybírá najdete na odkazu níže

Vypouštění VD Pařížov

Sobota 11:00 – 14:00

Po uzavření výpustí je dostatek vody v úseku Mladotice – Ronov ještě cca hodinu až hodinu a půl.

Zajištěn průtok 9 kubíků.

Parkování

V Pařížově

osobní automobily na vyhrazeném parkovišti (bude označeno) na levé straně od Běstviny

autobusy u kostela na pravé straně od Moravan.

Ve vlastním zájmu dodržujte dopravní omezení (zákaz stání) v obci Pařížov v blízkosti startu.

V Ronově

pro osobní automobily bude zřízeno parkoviště na louce u řeky

autobusy je možné parkovat podél hlavní silnice na Žleby a před klubovnou MO ČRS.

Prosíme dodržujte pokyny pořadatelů.

🚫 Parkování v obci Pařížov bude povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti, v žádném případě nebude povolen vjezd do místa startu nad mostem. Dodržujte pokyny pořadatelů a členů SDH Žleby a Kněžice, předejdete tím zbytečným dopravním komplikacím.

Jak na přehradu a zpět?

Tam

Ronov – Třemošnice – Běstvina – Pařížov

Zpět

Pařížov – Moravany – Kněžice – Ronov

Pokud možno dodržujte tento jednosměrný provoz 🙏

Jak to na Doubravě vypadá?

Partneři

Poděkování za možnost uspořádání vodáckých akcí patří především Krajskému úřadu v Pardubicích, Povodí Labe s.p. Hradec Králové, Městskému úřadu v Chrudimi, CHKO Železné Hory se sídlem v Nasavrkách, všem ČRS hospodařících v dotčených revírech, majitelům MVE, městům, obcím a majitelům pozemků.