Vodácké sjezdy
Chrudimky
2024

Vodácký sjezd Chrudimky 2024

XII. ročník vodáckého sjezdu Chrudimky 2022 se koná 

30.3. 2024
od 11:00

Podzimní sjezd Chrudimky 2023

IX. ročník podzimního sjezdu Chrudimky 2022 se koná

14.9. 2024 
od 11:00


Splavné

Splavné je 50kč/den.
Mládež do 15-ti let má splavné zdarma

Vypouštění VD Seč

11:00 – 14:00
9 kubíků

Trasa

Celá trasa

Start sjezdu

Pod VD Seč I

Značená příjezdová cesta až pod přehradu,
vjezd povolen pouze pro osobní auta,
autobusy je možné zaparkovat u úpravny vody (omezené parkování).

Cíl

Mezisvětí most

⚠️ Žádáme všechny vodáky o ukončení sjezdu před mostem v Mezisvětí, dále je zákaz plavby – vodárenské pásmo.

Důležité informace

Pozor na na říční kilometr 47.9 – nesjízdný jez (6m) – vyrovnávací nádrž Seč II.
Délka splutí 10,4 km.
Obtížnost WWI – ZW (400m po vyrovnávače Seč II) – WWI.

Další informace

607 526 167
Franta-Bobr@seznam.cz

Partneři

Poděkování za možnost uspořádání vodáckých akcí patří především Krajskému úřadu v Pardubicích, Povodí Labe s.p. Hradec Králové, Městskému úřadu v Chrudimi, CHKO Železné Hory se sídlem v Nasavrkách, všem ČRS hospodařících v dotčených revírech, majitelům MVE, městům, obcím a majitelům pozemků.