Toto je starší verze dokumentu!


Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

splavne_na_vodackych_akcich [26.09.2013 13:40]
bobr
splavne_na_vodackych_akcich [17.08.2019 01:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Vysvětlení poplatků – Proč platíme na vodáckých akcích? =====
 +Vybírané peníze** nejsou platbou za vodu, ale za službu**, bez které by se voda v korytě prostě neocitla! Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta řek mohla pustit, udělat tyto práce:
 +
 +  * projednat akci se státními orgány
 +  * projednat podmínky vypouštění přehrady s majiteli MVE, ČRS, městy a obcemi.
 +  * projít koryto řeky a následně koryto vyčistit, odstranit napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení s.p. Povodí Labe HK
 +  * zajistit  pronájem pozemku, přes které  se do vody nastupuje a vystupuje a parkovací plochy
 +  * zajistit pořadatelskou službu
 +  * projednat dopravní omezení s DI a získat potřebná povolení
 +  * pronajmout nařízené dopravní značení
 +  * pronajmout EKO WC
 +  * zajistit úklid po akci
 +
 +**Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňujeme, že v tomto případě platíme službu.**