Vysvětlení poplatků – Proč platíme na vodáckých akcích?

Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla! Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta řek mohla pustit, udělat tyto práce:

  • projednat akci se státními orgány
  • projednat podmínky vypouštění přehrady s majiteli MVE, ČRS, městy a obcemi.
  • projít koryto řeky a následně koryto vyčistit, odstranit napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení s.p. Povodí Labe HK
  • zajistit pronájem pozemku, přes které se do vody nastupuje a vystupuje a parkovací plochy
  • zajistit pořadatelskou službu
  • projednat dopravní omezení s DI a získat potřebná povolení
  • pronajmout nařízené dopravní značení
  • pronajmout EKO WC
  • zajistit úklid po akci

Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňujeme, že v tomto případě platíme službu.