Toto je starší verze dokumentu!


Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

doubrava2018 [14.03.2019 13:55]
bobr
doubrava2018 [17.08.2019 01:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======  XXVIII. ročník Odemykání Doubravy 2019 ======
 +<html>
 +<body>
 +  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">
 +<h2>Odemykání Doubravy 2019 zrušeno!</h2>
 +<strong>Vzhledem ke složitosti vydání povolení k manipulaci na VD Pařížov došlo k opomenutí z mé strany a nesplnění jedné z podmínek.Proto Krajský úřad v Pardubicích nemohl toto povolení vydat.V žádném případě není vina na Krajském úřadu v Pardubicích a ani na správci toku Povodí Labe , s.p. Hradec Králové.<br />
 +Omlouvám se všem za tuto situaci a pevně věřím,že se v budoucnu opět setkáme na Doubravě.<br/>
 +<br/>
 +Franta Bobr Zvěřina.</strong>
 +</strong>
 +<br />
 +<br/>
 +</body>
 +</html>
 +
 +{{:akce:2019:odemykani_doubravy_2019.jpg?250|Odemykání Doubravy 2019}}
 +{{:akce:2019:nawostro_ronov_nd_2019.jpg?250|Country bál}}}}
 +
 +<html>
 +<body>
 +<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bm5CwA_aRWU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 +<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TWpWsZEqXNs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 +</body>
 +</html>
 +
 +__**Podrobný program:**__ \\
 +
 +** 29.3. ** příjezd  vodáků v odpoledních a večerních hodinách, stavění  stanů
 +
 +** 30.3. ** \\
 +** 8:00 hodin ** prezence pod Pařížovskou přehradou; \\
 +** 10:00 hodin ** tradiční zahájení vodácké sezóny na Doubravě \\
 +(příchod Dědka Doubraváka a jeho družiny, vodácký pokec, krmení vodní havěti, odemykání řeky zlatým klíčem) \\
 +** 10.30 hodin ** nalodění posádek \\
 +volné splutí (WWI-WWII) - 10.2 km \\
 +zastávka Mladotice (doplnění energie) \\
 +zastávka "Martin" (vodácká maturita) \\
 +sjezd do Ronova n/D, tur. splutí mládeže a dětí Ronov - Žleby (ZW-B) - 6 km \\večer posezení,country music
 +
 +** 31.3. ** pro toho kdo měl vody málo od ** 10.00 hodin ** volné splutí Pařížov-Žleby \\
 +\\
 +
 +
 +\\
 +__**Jak na přehradu a zpět?**__ \\
 +
 +Tam: Ronov - Třemošnice - Běstvina - Pařížov \\
 +Zpět: Pařížov - Moravany - Kněžice - Ronov \\
 +Pokud možno dodržujte tento jednosměrný provoz.
 +
 +<html>
 +<div style="color:red;font-size:150%">
 +<h3 style="text-decoration: underline">UPOZORNĚNÍ</h3>
 +
 +Parkování v obci Pařížov bude povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti ,v žádném případě nebude povolen vjezd do místa startu nad mostem. Dodržujte pokyny pořadatelů a členů SDH Žleby a Kněžice, předejdete tím zbytečným dopravním komplikacím. <br />
 +</div>
 +</html>
 +
 +__**Vypouštění  VD Pařížov:**__ \\
 +
 +sobota 10.00 - 15.00 hodin, neděle 10.00-13.00 hodin \\
 +
 +Po uzavření  výpustí je dostatek vody v úseku Mladotice-Ronov ještě cca hodinu až hodinu a půl. \\
 +Po oba dny zajištěn průtok 9 kubíků.
 +
 +__**Splavné**__ \\
 +
 +Stále častěji slýcháme názory lidí, kteří se pohoršují nad placením polatku na vodáckých akcích \\
 + pod názvem "splavné". Vysvětlení proč se tento poplatek vybírá najdete na odkazu níže \\
 +
 +[[splavne_na_vodackych_akcich]] \\
 +
 +Splavné na OD 2019 je** 50kč** na **celý víkend**. Mládež do 15-ti let má splavné **zdarma**
 +
 +__**Táboření**__ \\
 +
 +Po celý víkend bude v Ronově k dispozici na louce vodácký kemp \\
 +vybavený pitnou vodou, místem na mytí, WC, ohništěm, vojenským stanem a stánkem s občerstvením. \\
 +Je třeba se chovat ohleduplně, nerozdělávat oheň mimo vyhrazené místo, (táboříme na soukromém pozemku). \\
 +
 +__**Parkování**__ \\
 +
 +V Pařížově parkujeme osobní automobily na vyhrazeném parkovišti (bude označeno) na levé straně od Běstviny, \\
 +autobusy u kostela na pravé straně od Moravan. \\
 +Ve vlastním zájmu dodržujte dopravní omezení (zákaz stání) v obci Pařížov v blízkosti startu. \\
 +V Ronově bude zřízeno parkoviště pro osobní automobily na louce u řeky, \\
 +autobusy je možné parkovat podél hlavní silnice na Žleby a před klubovnou MO ČRS.
 +Prosíme dodržujte pokyny pořadatelů.
 +
 +__**Partneři:**__ \\
 +
 +{{:akce:2018:tlapnet_logo.png?250|Tlapnet}} {{:akce:2016:padler-logo.png?230|Pádler}} {{:akce:2018:logo_raft3.gif?140|Raft.cz}}
 +
 +<html>
 +<body>
 +<div style="color: blue; font-size: 1.2em">
 +Poděkování za možnost uspořádání vodáckých akcí patří především Krajskému úřadu v Pardubicích,Povodí Labe s.p. Hradec Králové,Městskému úřadu v Chrudimi,CHKO Železné Hory se sídlem v Nasavrkách,všem ČRS
 +hospodařících v dotčených revírech,majitelům MVE,městům,obcím a majitelům pozemků.
 +</div>
 +</body>
 +</html>
 +
 +__**Mapa okolí:**__ \\
 +
 +{{:mapa_okoli.png?250|Mapa okolí}}
 +
 +__**Mapa říční trasy:**__ \\
 +
 +{{:mapadoubravyi.jpg?150|Mapa Doubravy}}
 +
 +{{:parizov-mapa.jpg?355|Start - Pařížov}} {{:soutokdoubrava-zlaty_potok.jpg?250|Soutok Doubravy a Zlatého potoka}} {{:mladotice_obcerstveni_a_martinsky_kamen.jpg?250|Mladotice - Občerstvení a Martinský kámen}}  {{:mladotice-ronov.jpg?250|Mladotice - Ronov}} {{:ronov-zakazkotveni.jpg?250|Ronov - Zákaz kotvení}} {{:doubrava_v_ronove.jpg?250|Doubrava (tekoucí Ronovem)}} {{:cil-mapa.jpg?355|Cíl - Klubovna skautů}} \\
 +
 +**__Cílové stanoviště sjezdu__** \\
 +
 +[[http://www.mapy.cz/s/6CgB|{{:mapa.jpg?600|}}]]
 +
 +
 +__**Martinský kámen už na Tebe čeká...**__ \\
 +
 +{{gallery>:fotky:mart_kamen?*.jpg }}