Toto je starší verze dokumentu!


Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

chrudimka-podzim2018 [08.12.2018 12:53]
bobr
chrudimka-podzim2018 [10.09.2019 21:45] (aktuální)
bobr
Řádek 3: Řádek 3:
<body> <body>
<!--p> <!--p>
-  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci, je akce Podzimní Chrudimka pod Sečí 2018 zrušena</strong></p-->+  <strong style="color:red;font-size: 1.5em">Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci, je akce Podzimní Chrudimka pod Sečí 2019 zrušena</strong></p-->
</body> </body>
</html> </html>